Algemene voorwaarden webwinkel Kadomino

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen webwinkel Kadomino en de klant waarop webwinkel Kadomino deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich zonder voorbehoud akkoord met de voorwaarden van webwinkel Kadomino.

3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door webwinkel Kadomino worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden beschreven zijn eveneens van toepassing op door webwinkel Kadomino ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

De producten

De aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven door tekst en foto. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat u bij aankoop verschuldigd bent en wat uw rechten en verplichtingen zijn als u op het aanbod ingaat.

Levering

1. Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2. De leveringstermijn van uw bestelling bedraagt uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de betaling. Deze levertermijn is geen fatale levertermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Webwinkel Kadomino doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, ontvangt u van webwinkel Kadomino bericht. U heeft vanaf dat moment de mogelijkheid om de overeenkomst met webwinkel Kadomino te ontbinden, door dit schriftelijk (mail, post) te melden aan de klantenservice van webwinkel Kadomino.

Transport en kosten

1. U kunt op het bestelformulier aangeven waar u de bestelling wilt laten afleveren.

2. Als de bestelling verstuurd moeten worden, betaalt u de verzendkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het formaat , de omvang en het gewicht van de bestelling. De verzendkosten worden duidelijk vermeld op het bestelformulier. Voor bestellingen naar het buitenland gelden afwijkende tarieven, Kadomino gebruikt de PostNL tarieven. .

3. Het risico tijdens het transport van het bestelde product is voor webwinkel Kadomino.
Nadat de producten door u in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van het product op u over.

Afhalen van uw bestelling

1. U kunt uw bestelling afhalen bij Kadomino in Nijmegen, Clavisstraat 32.

Retour

1. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van vijf dagen. In deze periode heeft u het recht binnen vijf dagen het product zonder opgaaf van reden terug te sturen. De melding van een retourzending dien je – vóórdat je de zending gaat retourneren – via mail door te geven aan Kadomino. Nadat je een akkoord krijgt van Kadomino kun je de zending retourneren. De producten moeten in de originele verpakking terug gezonden worden en mogen niet gebruikt en beschadigd zijn.

2. De verzendkosten zijn te allen tijde voor uw rekening, ook als bij het retourartikel geen verzendkosten in rekening gebracht zijn bij levering.

3. Na ontvangst en goedkeuring van webwinkel Kadomino over de staat van de
producten, wordt binnen zeven dagen het verschuldigde bedrag teruggestort.

Klachten

1. Alle producten worden gecontroleerd voordat het naar u wordt opgestuurd. Mocht er toch iets niet goed zijn dan dient u binnen 24 uur na levering via email contact op te nemen met webwinkel Kadomino (webwinkel@kadomino.nl).

2. Alle klachten zullen door webwinkel Kadomino serieus in behandeling worden genomen.

3. Bij artikelen die u op eigen initiatief terugstuurt, komen de verzendkosten voor uw rekening. Webwinkel Kadomino is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Garantie

1. De op de factuur vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantie.

2. Webwinkel Kadomino hanteert een garantieperiode van één maand. Als de fabrikant van het desbetreffende product een andere garantie hanteert, zal deze aangehouden worden.

3. Bij elk defect aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal gebruik, zal webwinkel Kadomino het artikel gratis vervangen of tot teruggave van het aankoopbedrag overgaan. Dit geldt binnen de garantieperiode van 1 maand. De verzendkosten voor het terugsturen van betreffend artikel zijn voor uw rekening.

Privacy

Webwinkel Kadomino zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het verzorgen van uw bestelling en eigen gebruik.

Klantenservice van webwinkel Kadomino:
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden via mail: webwinkel@kadomino.nl.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)